Om Remot IT

Om Remot IT


Vår affärsidé på Remot IT är attraktiv låg prisbild med bibehållen kvalitet och samtidigt kunna ge snabba och effektiva leveranser.

Det gör vi igenom att vi hjälper våra kunder med IT problem via telefon support och fjärrverktyg.
Tack vare detta kan vi hjälpa våra kunder vart dom än är.

Med vårt affärskoncept så och sparar vi in på omkostnader i form av slitage & service samtidigt som vi värnar om miljön. Vilket gynnar dig som kund då ni slipper vanliga resekostnader t.ex. Milersättning, parkering m.m.

När kontaktar oss så får du alltid prata med välutbildade tekniker med erfarenhet.
Vi levererar alltid tydliga rapporter och dokumentation efter avslutat arbete.

Remote_Support
Vad innebär det för dig som kund att vi kan arbeta på distans?

Snabb service:

Hos oss får du direkt kontakt med tekniker som är redo att koppla upp sig mot dig som kund och hjälpa er med era problem.

Tillgänglighet:

Vi är endast ett samtal från att kunna ge dig snabb felavhjälpning.

Lågt pris:

Det betyder att vi arbetar enligt fastställda rutiner och ger bra service oavsett var våra kunder är verksamma. Det betyder också att vi hanterar administration, utbildning och omkostnader på ett kostnadseffektivt sätt vilket i slutänden gör att vi kan hålla en attraktiv låg prisbild.

Trygghet:

Med återkommande kontroller, övervakning, antivirus och backup håller vi din IT-miljö uppdaterad, hela tiden.